Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sveg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg Ö 843 18,4% 25,3% 28,5% 27,9% 8,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,2%
Summa 843 18,4% 25,3% 28,5% 27,9% 8,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,2%

http://www.val.se