Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sveg yttre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg yttre 963 16,6% 25,8% 29,5% 28,1% 8,0% 53,2% 46,8%   2,1%
Summa 963 16,6% 25,8% 29,5% 28,1% 8,0% 53,2% 46,8% 2,1%

http://www.val.se