Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Glöte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glöte 307 14,7% 18,2% 30,3% 36,8% 4,9% 53,1% 46,9%   0,3%
Summa 307 14,7% 18,2% 30,3% 36,8% 4,9% 53,1% 46,9% 0,3%

http://www.val.se