Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vemdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vemdalen 670 14,6% 27,2% 24,2% 34,0% 7,5% 52,1% 47,9%   0,9%
Summa 670 14,6% 27,2% 24,2% 34,0% 7,5% 52,1% 47,9% 0,9%

http://www.val.se