Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Funäsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Funäsdalen 1634 16,0% 27,5% 25,2% 31,3% 6,7% 52,0% 48,0% 0,2% 2,8%
Summa 1634 16,0% 27,5% 25,2% 31,3% 6,7% 52,0% 48,0% 0,2% 2,8%

http://www.val.se