Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ytterhogdal-Överhogdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterhogdal-Överhogdal 695 7,6% 18,7% 25,9% 47,8% 3,3% 52,8% 47,2% 0,3% 1,7%
Summa 695 7,6% 18,7% 25,9% 47,8% 3,3% 52,8% 47,2% 0,3% 1,7%

http://www.val.se