Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lillhärdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillhärdal 566 14,8% 22,1% 27,7% 35,3% 8,3% 50,4% 49,6% 0,2% 1,4%
Summa 566 14,8% 22,1% 27,7% 35,3% 8,3% 50,4% 49,6% 0,2% 1,4%

http://www.val.se