Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 1 1527 24,4% 34,6% 19,4% 21,7% 8,7% 46,7% 53,3% 0,8% 5,8%
Summa 1527 24,4% 34,6% 19,4% 21,7% 8,7% 46,7% 53,3% 0,8% 5,8%

http://www.val.se