Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 3 1506 35,9% 23,0% 17,4% 23,8% 13,1% 44,4% 55,6% 0,3% 2,2%
Summa 1506 35,9% 23,0% 17,4% 23,8% 13,1% 44,4% 55,6% 0,3% 2,2%

http://www.val.se