Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 4 1363 41,2% 25,5% 16,8% 16,4% 13,4% 40,4% 59,6% 0,1% 2,3%
Summa 1363 41,2% 25,5% 16,8% 16,4% 13,4% 40,4% 59,6% 0,1% 2,3%

http://www.val.se