Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 5 1191 29,5% 27,7% 20,2% 22,7% 9,5% 45,8% 54,2% 0,4% 2,1%
Summa 1191 29,5% 27,7% 20,2% 22,7% 9,5% 45,8% 54,2% 0,4% 2,1%

http://www.val.se