Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 6 1140 32,4% 27,2% 18,9% 21,5% 9,0% 47,1% 52,9%   1,6%
Summa 1140 32,4% 27,2% 18,9% 21,5% 9,0% 47,1% 52,9% 1,6%

http://www.val.se