Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 7 1230 16,4% 24,8% 29,2% 29,6% 6,7% 48,3% 51,7% 0,1% 1,5%
Summa 1230 16,4% 24,8% 29,2% 29,6% 6,7% 48,3% 51,7% 0,1% 1,5%

http://www.val.se