Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 8 1118 19,0% 28,1% 23,0% 30,0% 7,5% 45,6% 54,4% 0,1% 1,9%
Summa 1118 19,0% 28,1% 23,0% 30,0% 7,5% 45,6% 54,4% 0,1% 1,9%

http://www.val.se