Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östersund 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 11 1163 27,6% 22,6% 23,5% 26,3% 10,1% 46,3% 53,7%   1,5%
Summa 1163 27,6% 22,6% 23,5% 26,3% 10,1% 46,3% 53,7% 1,5%

http://www.val.se