Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frösö 1 och 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 1 och 2 1918 25,8% 28,6% 20,7% 24,9% 7,4% 47,5% 52,5% 0,3% 2,7%
Summa 1918 25,8% 28,6% 20,7% 24,9% 7,4% 47,5% 52,5% 0,3% 2,7%

http://www.val.se