Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frösö 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 5 1595 18,9% 37,2% 23,5% 20,4% 8,0% 48,0% 52,0% 0,8% 1,3%
Summa 1595 18,9% 37,2% 23,5% 20,4% 8,0% 48,0% 52,0% 0,8% 1,3%

http://www.val.se