Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frösö 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 6 1117 12,4% 37,0% 22,6% 28,1% 7,6% 48,0% 52,0% 0,3% 1,1%
Summa 1117 12,4% 37,0% 22,6% 28,1% 7,6% 48,0% 52,0% 0,3% 1,1%

http://www.val.se