Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Frösö 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Frösö 7 1422 16,9% 30,7% 26,1% 26,4% 7,5% 46,8% 53,2% 0,4% 1,6%
Summa 1422 16,9% 30,7% 26,1% 26,4% 7,5% 46,8% 53,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se