Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieby-Böle-Sunne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieby-Böle-Sunne 2105 13,8% 39,9% 25,2% 21,2% 6,1% 51,2% 48,8% 0,4% 1,8%
Summa 2105 13,8% 39,9% 25,2% 21,2% 6,1% 51,2% 48,8% 0,4% 1,8%

http://www.val.se