Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brunflo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunflo 1 1180 19,5% 30,2% 23,3% 27,0% 11,8% 50,4% 49,6% 0,2% 1,3%
Summa 1180 19,5% 30,2% 23,3% 27,0% 11,8% 50,4% 49,6% 0,2% 1,3%

http://www.val.se