Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brunflo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brunflo 2 1099 12,6% 22,1% 23,7% 41,6% 6,1% 47,0% 53,0%   1,7%
Summa 1099 12,6% 22,1% 23,7% 41,6% 6,1% 47,0% 53,0% 1,7%

http://www.val.se