Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torvalla-Ope

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torvalla-Ope 1757 21,3% 36,5% 24,4% 17,9% 9,0% 49,6% 50,4% 0,3% 1,4%
Summa 1757 21,3% 36,5% 24,4% 17,9% 9,0% 49,6% 50,4% 0,3% 1,4%

http://www.val.se