Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lit 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lit 1 822 14,6% 27,4% 18,1% 39,9% 5,5% 48,2% 51,8% 0,1% 1,3%
Summa 822 14,6% 27,4% 18,1% 39,9% 5,5% 48,2% 51,8% 0,1% 1,3%

http://www.val.se