Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Häggenås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Häggenås 857 12,7% 33,6% 26,0% 27,7% 6,7% 55,4% 44,6% 0,7% 1,3%
Summa 857 12,7% 33,6% 26,0% 27,7% 6,7% 55,4% 44,6% 0,7% 1,3%

http://www.val.se