Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Håknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Håknäs 466 13,5% 30,7% 30,0% 25,8% 6,2% 53,6% 46,4% 0,4% 0,4%
Summa 466 13,5% 30,7% 30,0% 25,8% 6,2% 53,6% 46,4% 0,4% 0,4%

http://www.val.se