Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Levar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Levar 836 12,6% 26,7% 27,4% 33,4% 7,2% 49,0% 51,0% 0,4% 0,7%
Summa 836 12,6% 26,7% 27,4% 33,4% 7,2% 49,0% 51,0% 0,4% 0,7%

http://www.val.se