Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrfors 444 7,4% 16,4% 26,8% 49,3% 3,2% 54,7% 45,3% 1,4% 0,5%
Summa 444 7,4% 16,4% 26,8% 49,3% 3,2% 54,7% 45,3% 1,4% 0,5%

http://www.val.se