Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vindelns västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vindelns västra 1338 16,2% 27,7% 22,9% 33,3% 7,0% 46,7% 53,3% 0,4% 1,0%
Summa 1338 16,2% 27,7% 22,9% 33,3% 7,0% 46,7% 53,3% 0,4% 1,0%

http://www.val.se