Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 880 10,2% 22,0% 28,8% 39,0% 4,3% 53,9% 46,1% 1,5% 1,1%
Summa 880 10,2% 22,0% 28,8% 39,0% 4,3% 53,9% 46,1% 1,5% 1,1%

http://www.val.se