Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tvärålund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tvärålund 1057 15,8% 24,6% 27,1% 32,5% 6,1% 53,9% 46,1% 0,4% 1,1%
Summa 1057 15,8% 24,6% 27,1% 32,5% 6,1% 53,9% 46,1% 0,4% 1,1%

http://www.val.se