Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slussfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slussfors 426 9,9% 18,8% 26,3% 45,1% 5,2% 57,5% 42,5% 0,2% 1,2%
Summa 426 9,9% 18,8% 26,3% 45,1% 5,2% 57,5% 42,5% 0,2% 1,2%

http://www.val.se