Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gunnarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarn 485 12,8% 19,6% 30,3% 37,3% 6,4% 52,8% 47,2%   1,4%
Summa 485 12,8% 19,6% 30,3% 37,3% 6,4% 52,8% 47,2% 1,4%

http://www.val.se