Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallnäs 1145 13,9% 25,0% 29,1% 32,1% 6,9% 51,7% 48,3% 0,3% 1,3%
Summa 1145 13,9% 25,0% 29,1% 32,1% 6,9% 51,7% 48,3% 0,3% 1,3%

http://www.val.se