Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tärnaby-Hemavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tärnaby-Hemavan 1207 13,3% 28,3% 27,2% 31,3% 6,1% 51,9% 48,1% 0,2% 3,6%
Summa 1207 13,3% 28,3% 27,2% 31,3% 6,1% 51,9% 48,1% 0,2% 3,6%

http://www.val.se