Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sorsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sorsele 1638 14,9% 25,6% 26,1% 33,5% 5,9% 52,3% 47,7% 0,5% 0,9%
Summa 1638 14,9% 25,6% 26,1% 33,5% 5,9% 52,3% 47,7% 0,5% 0,9%

http://www.val.se