Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1802 14,8% 22,5% 26,0% 36,7% 5,8% 50,9% 49,1% 0,3% 0,4%
Summa 1802 14,8% 22,5% 26,0% 36,7% 5,8% 50,9% 49,1% 0,3% 0,4%

http://www.val.se