Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Risbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Risbäck 417 12,9% 15,1% 30,5% 41,5% 5,8% 59,0% 41,0% 1,0% 0,5%
Summa 417 12,9% 15,1% 30,5% 41,5% 5,8% 59,0% 41,0% 1,0% 0,5%

http://www.val.se