Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra byaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra byaområdet 839 15,6% 34,9% 30,6% 18,8% 7,7% 52,4% 47,6% 0,6% 0,8%
Summa 839 15,6% 34,9% 30,6% 18,8% 7,7% 52,4% 47,6% 0,6% 0,8%

http://www.val.se