Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lövliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lövliden 741 16,2% 29,4% 29,0% 25,4% 8,2% 51,4% 48,6% 0,3% 0,7%
Summa 741 16,2% 29,4% 29,0% 25,4% 8,2% 51,4% 48,6% 0,3% 0,7%

http://www.val.se