Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nästansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nästansjö 361 16,9% 25,5% 26,3% 31,3% 8,6% 56,8% 43,2%   0,6%
Summa 361 16,9% 25,5% 26,3% 31,3% 8,6% 56,8% 43,2% 0,6%

http://www.val.se