Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilhelmina-Saxnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina-Saxnäs 371 14,8% 21,0% 29,4% 34,8% 4,9% 55,3% 44,7%   0,5%
Summa 371 14,8% 21,0% 29,4% 34,8% 4,9% 55,3% 44,7% 0,5%

http://www.val.se