Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skansholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skansholm 640 14,4% 26,1% 29,8% 29,7% 6,6% 54,7% 45,3%   0,9%
Summa 640 14,4% 26,1% 29,8% 29,7% 6,6% 54,7% 45,3% 0,9%

http://www.val.se