Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina 1094 19,7% 25,9% 25,3% 29,2% 7,9% 46,3% 53,7%   1,8%
Summa 1094 19,7% 25,9% 25,3% 29,2% 7,9% 46,3% 53,7% 1,8%

http://www.val.se