Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsele omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsele omland 996 11,2% 20,3% 27,5% 41,0% 5,1% 54,9% 45,1% 1,3% 0,8%
Summa 996 11,2% 20,3% 27,5% 41,0% 5,1% 54,9% 45,1% 1,3% 0,8%

http://www.val.se