Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berghem Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 993 17,7% 33,7% 27,7% 20,8% 7,4% 49,7% 50,3% 1,5% 1,3%
Summa 993 17,7% 33,7% 27,7% 20,8% 7,4% 49,7% 50,3% 1,5% 1,3%

http://www.val.se