Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandbacka 1745 36,7% 30,1% 16,6% 16,6% 11,1% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%
Summa 1745 36,7% 30,1% 16,6% 16,6% 11,1% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%

http://www.val.se