Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haga Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Norra 913 37,3% 28,1% 18,6% 15,9% 12,0% 47,8% 52,2%   1,0%
Summa 913 37,3% 28,1% 18,6% 15,9% 12,0% 47,8% 52,2% 1,0%

http://www.val.se