Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ytterhiske

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterhiske 1773 23,4% 25,1% 18,2% 33,3% 8,9% 43,1% 56,9% 0,3% 1,3%
Summa 1773 23,4% 25,1% 18,2% 33,3% 8,9% 43,1% 56,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se