Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1737 26,7% 22,9% 22,7% 27,6% 8,8% 47,7% 52,3% 0,3% 4,7%
Summa 1737 26,7% 22,9% 22,7% 27,6% 8,8% 47,7% 52,3% 0,3% 4,7%

http://www.val.se